Odlok o ustanovitvi vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Podčetrtek

Predpisi, na katere predpis vpliva