Aktualne novice

Javni razpis za sofinanciranje priključkov na kanalizacijske sisteme komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Podčetrtek za leto 2023

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju priključkov na kanalizacijske sisteme komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Podčetrtek (Ur. L. RS št. 90/13, 173/20) objavlja Občina Podčetrtek javni razpis za sofinanciranje priključkov na kanalizacijske sisteme komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Podčetrtek za leto 2023 Predmet razpisa je sofinanciranje izvedbe individualnih kanalizacijskih priključkov na javno kanalizacijo v […]

Podrobneje »

Javni razpis za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Podčetrtek v letu 2023

Na podlagi Pravilnik o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 90/2013) Občina Podčetrtek objavlja javni razpis za sofinanciranje nakupa in vgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Podčetrtek v letu 2023 Predmet razpisa je subvencioniranje nakupa in postavitve malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN) za objekte v velikosti do […]

Podrobneje »

Obvestilo vlagateljem za prejem nepovratne finančne spodbude Eko Sklada

Zaradi uveljavitve nove zakonodaje na področju učinkovite rabe energije v stavbah bodo spremenjeni tudi nekateri pogoji za prejem nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stavb. Potencialne vlagatelje obveščamo, da je rok za oddajo vlog po Javnem pozivu 99SUB-OB22 po trenutno navedenih veljavnih pogojih za določne ukrepe […]

Podrobneje »

Javni razpis za sofinanciranje programov na področju turizma v letu 2023

Na podlagi sprejetega Odloka o proračunu Občine Podčetrtek za leto 2023(Uradni list RS, št. 142/2022) ter 6. člena Pravilnika o sofinanciranju programov na področju turizma v Občini Podčetrtek (Uradni list RS, št. 52/2003), Občina Podčetrtek objavlja javni razpis za sofinanciranje programov na področju turizma v letu 2023. Rok za prijavo na razpis je do vključno […]

Podrobneje »

2. redna seja (18.1.2023)

Na podlagi 27. člena Statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 88/22) in 18. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 88/22), sklicujem 2. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE PODČETRTEK Seja bo v sredo,18. januarja 2023, ob 16.00 uri, v sejni sobi Občine Podčetrtek Predlog dnevnega reda: Predlog zapisnika 1. redneseje Občinskega […]

Podrobneje »
Stran 1 od 18712345...102030...Zadnja »