3.3 Obvestilo o spremembi zavezanca za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ)

Oddaj obvestilo

Opis postopka

Dodatna pojasnila

Pristojni, dodatne informacije