1.8 Vloga za izdajo dovoljenja za čezmerno obremenitev okolja s hrupom

Oddaj vlogo

Opis postopka

Priloge

Dodatna pojasnila

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za izvedbo postopka