1.5 Zahteva za izdajo mnenja o skladnosti gradnje nezahtevnega objekta s prostorskim aktom

Oddaj zahtevo

Opis postopka

Priloge

Dodatna pojasnila

Pristojni, dodatne informacije