Javna razgrnitev elaborata lokacijske preveritve v EUP OS530, na parc. št. 515/10, k. o. Verače – 1233

25. 3. 2024 Nives Š. (Občinska uprava) 76
25.03.2024
Javna naznanila in razgrnitve
08.04.2024 do 15:00
350-0008/2023
25.03.2024
Nives Šelekar
03 818 27 84