Javna razgrnitev elaborata lokacijske preveritve v EUP VI499, na parc. št. 210 – del, 471/5 - del, obe k. o. Ema – 1218

25. 3. 2024 Nives Š. (Občinska uprava) 82
25.03.2024
Javna naznanila in razgrnitve
08.04.2024 do 15:00
350-0015/2022
25.03.2024
Nives Šelekar
03 818 27 84