Štab civilne zaščite Občine Podčetrtek

Člani
  • poveljnik, Sandi Gobec
  • namestnik poveljnika, Gojko Lončarič
  • odgovorna za prvo medicinsko pomoč, Breda Štrok
  • odgovoren za RBK zaščito, Robert Valek
  • odgovoren za službo za podporo, Franci Grobelšek
  • odgovoren za gradbeno-tehnično reševanje, Miran Turk
  • odgovorna za administrativno podporo in odnose z javnostjo, Darinka Kajba
  • predstavnik policije - pridružen član brez pravice glasovanje, Marko Krč