Obvestilo o pričetku ocenjevanja škode na kmetijskih pridelkih zaradi posledic neurij s točo v obdobju od 10. maja do 1. avgusta 2023

3. 11. 2023 Nives Š. (Občinska uprava) 241