Vzpostavitev medgeneracijskih točk na prostem, kot osnova za medgeneracijsko povezovanje in prenos znanj med generacijami na območju Obsotelja in Kozjanskega - MED NAMI

141
42.004,60 EUR
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja, LAS projekti
23.500,00 EUR
V teku
01.01.2023
31.12.2024