Vzpostavitev medgeneracijskih točk na prostem, kot osnova za medgeneracijsko povezovanje in prenos znanj med generacijami na območju Obsotelja in Kozjanskega - "MED NAMI"

36
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
V teku
01.01.2023
31.12.2024