Obvestilo o postavitvi popolne zapore na regionalni cesti Prelasko – Buče – Kozje, od km 0.230 do km 1.015

Na osnovi zakona o cestah (Ur.list RS št. 109/2010) vas obveščamo, da bo zaradi sanacije plazu, popolna zapora na regionalni cesti R III št. 684, odsek 7460 Prelasko – Buče – Kozje, od km 0.230 do km 1.015.

Popolna zapora bo trajala od 18.3.2021 do 17.12.2021.
Obvoz v času popolne zapore bo potekal na relaciji Buče – Kozje – Pilštanj – Golobinjek – Prelasko in obratno, ter bo označen skladno z elaboratom začasne prometne ureditve.

Odgovorna oseba izvajalca del Damjan Novak, tel. 031 269-669. Odgovorna oseba za postavitev zapore ceste je Sabina Fistrič, tel. 041 601-272.

Zapora se bo izvedla po dovoljenju št. 37168-118/2021-RB z dne 8.3.2021.

 

Priloga