Javno naročilo: Vzpostavitev avtomatiziranega kolesarskega sistema za samopostrežno izposojo koles

Na Portalu javnih naročil z dne 26. 03. 2018 je bilo pod številko JN001904/2018-W01 objavljeno obvestilo o javnem naročilu po postopku oddaje naročila male vrednosti.

Predmet javnega naročila:
Vzpostavitev avtomatiziranega kolesarskega sistema za samopostrežno izposojo koles v občinah Podčetrtek in Rogaška Slatina v okviru projekta »Trajnostno mobilno Obsotelje«. Predmet naročila je enoten in ni razdeljen na sklope. Od ponudnikov se zahteva celovita ponudba, ki zajema vsa zahtevana dela in dobave.

Javno naročilo zajema:
– dobavo, montažo in vzpostavitev računalniškega avtomatiziranega sistema za samopostrežno izposojo koles. Sistem mora delovati po principu izposoje koles in vračila koles uporabnikov na katerokoli od razpoložljivih postaj v sistemu in omogočiti javni dostop do koles po načelu samopostrežbe;
– dobava in montaža šestih (6) postaj za izposojo koles samopostrežnega sistema z vso pripadajočo opremo, pri čemer mora imeti vsaka postaja najmanj deset (10) ključavnic oz. mest priklopa koles;
– dobava dvainštiridesetih (42) koles in sicer sedem (7) na vsaki postaji;
– električna adaptacija dvanajstih (12) koles in sicer dve (2) na vsaki postaji;
– uporabnina za dobo petih (5) let po začetku obratovanja sistema.

Rok za dobavo, montažo in vzpostavitev računalniškega avtomatiziranega sistema za samopostrežno izposojo koles je 60 dni od uvedbe izbranega ponudnika v posel oziroma najkasneje do 15. 07. 2018.