Vzdrževanje naprav za odvodnjavanje meteornih vod

Medobčinski inšpektorat in redarstvo podaja sledeče obvestilo za javnost: