VTC 10: Imeno –Virštanj -Verače

Projekt se delno financira iz sredstev Evropske unije iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete “Razvoj regij”.

EU Regionalni razvoj