Vloge na CSD olajšane, zaradi COVID-19 možno zaprositi za izredno denarno pomoč

V času razglašene epidemije centri za socialno delo naprošajo uporabnike, da v njihove prostore vstopate le v nujnih primerih.

Vloge za pravice iz javnih sredstev lahko vložite:

  • prek e-uprave brez kvalificiranega digitalnega potrdila
  • po e-pošti brez kvalificiranega digitalnega potrdila (gpcsd.smarj@gov.si)
  • po navadni pošti (Aškerčev trg 14, 3240 Šmarje pri Jelšah)
  • v nabiralnike na centrih za socialno delo
  • v izjemnih primerih po telefonu (03) 81 81 650

V skladu s sprejetimi ukrepi se lahko v tem času vloge oddajo brez varnega elektronskega podpisa, CSD pa bo identiteto vložnika ugotavljal na drug način.

Ker epidemija COVID-19 prepoznana kot višja sila, lahko posamezniki ali družine, ki so se zaradi epidemije znašli v položaju ogroženosti, uveljavljajo izredno denarno pomoč.

Vlogo je moč najti na spletu oz. v fizični obliki pred vhodom (pozvonite).

 

Priloga: