Vabilo na javno razgrnitev in javno obravnavo osnutka splošnega dela GGN GGE Podčetrtek

Vljudno vas vabimo na javno razgrnitev osnutka Gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Podčetrtek za obdobje veljavnosti 2021 – 2030.

Javna razgrnitev bo potekala v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Rogaška Slatina, Ulica XIV. divizije 17,  3250 Rogaška Slatina, od 28. 08. 2021 do 10. 09. 2021 in sicer vsak delovni dan od 8. do 10. ure, kjer je mogoč podroben vpogled  v celoten načrt in v načrt za parcele posameznega lastnika.
Gradivo osnovnega načrta je v času javne razgrnitve dosegljivo tudi na enotnem spletišču državne uprave v zbirkah, med javnimi objavami (https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/).

Vpogled v gradivo je mogoč tudi izven postavljenega časa po predhodnem dogovoru na telefon številka 031 550 118 (Dušan Debenak).

V času trajanja javne razgrnitve bo v petek, 03. 09. 2021 ob 10. uri v sejni sobi Občine Podčetrtek, Trška cesta 59, 3254  Podčetrtek, javna obravnava osnutka načrta.

Vljudno vabljeni!

Priloga: