Ureditev lokalne ceste LC 317050 Podčetrtek – Sodna vas

Projekt se delno financira iz Evropske unije iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete “Razvoj regij”, prednostne usmeritve Razvoj obmejnih območij s Hrvaško.

EU Regionalni razvoj

Vsebina javnega rapisa >>>