Sociala, zdravstvo
 1. Odlok o denarni pomoči za novorojence v Občini Podčetrtek
  Uradni list RS, št. 68/2005, 17/2007
 2. Sklep o višini denarne pomoči za novorojence v Občini Podčetrtek za leto 2010
  Uradni list RS, št. 102/2009
 3. Pravilnik o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini Podčetrtek
  Uradni list RS, št. 95/99
 4. Sklep o soglasju k ceni storitve pomoč družini na domu
  Uradni list RS, št. 48/2010
 5. Odlok o izvajanju socialnovrastvene storitve Pomoč družini na domu v Občini Podčetrtek
  Uradni list RS, št. 54/2010
 6. Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje javne službe Pomoč družini na domu v Občini Podčetrtek
  Uradni list RS, št. 54/2010