Gospodarskopravna ureditev
  1. Odlok o ustanovitvi OKP javnega podjetja za komunalne storitve Rogaška Slatina, d. o. o.
    Uradni list RS, št. 73/98, 72/99 in 118/2005
  2. Odlok o načinu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe urejanja pokopališč ter pokopališke in pogrebne dejavnosti.
    Uradni list RS št. 4/98