Občinski predpisi

Predlogi predpisov v javni obravnavi

Predlogi predpisov predstavljajo zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega Občina Podčetrtek ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Skladno z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16) predlagane rešitve v osnutku predpisa ali drugega dokumenta ne bodo nujno del sprejetega predpisa.

Trenutno so v javni obravnavi naslednji akti:
– Statut Občine Podčetrtek
– Poslovnik Občinskega sveta Občine Podčetrtek

Zainteresirana javnost lahko poda pripombe na oba osnutka do vključno do 09. 05. 2022 na elektronski naslov tajnistvo.obcina@podcetrtek.si ali po pošti na naslov Občina Podčetrtek, Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek.

 

Občinski predpisi