Subvencioniranje sterilizacije mačk

V letu 2018 je občina Podčetrtek z Veterinarsko postajo Brežice sklenila Pogodbo o izvajanju dejavnosti oskrbe in namestitve zapuščenih živali ter subvencioniranju sterilizacije mačk. Za subvencioniranje se je občina odločila z namenom, da se v okolju  zmanjša število zapuščenih mačk.

Cena sterilizacija mačke za občane občine Podčetrtek je  25,00 €, razliko prispeva občina. V proračunu je v letu 2018 za subvencijo sterilizacije zagotovljenih 2.400 €.

Subvencioniranje se izvaja do porabe sredstev.

Občani občine Podčetrtek morajo za koriščenje subvencije predložiti svoj osebni dokument.

Kraj izvedbe sterilizacije:
VETERINARSKA POSTAJA BREŽICE d.o.o.
Prešernova cesta 17a, Brežice

Občina Podčetrtek