Srečno 2022

Želimo vam lepe praznike,
v prihajajočem letu pa veliko zdravja in sreče v skupnem
ustvarjanju svetle prihodnosti.

Občina Podčetrtek
župan Peter Misja s sodelavkami

voscilo