Sporočilo Zavoda za gozdove

Na GZS smo prejeli obvestila o poškodbah bukovih listov, zlasti z Dolenjske, Zasavske in Savinjske regije.
Opažamo rjavenje, objedenost listov, ponekod tudi prisotnost listnih uši. Poškodbe so posledica namnožitve žuželke – bukovega rilčkarja.

Več informacij najdete na: https://www.zdravgozd.si/nvg/prispevek.aspx?idzapis=15-2

Priloga: