Sklepi o izboru programov za sofinanciranje

Sklep o delitvi sredstev za humanitarna društva

Na podlagi 8. člena Pravilnika o sofinanciranju socialnih in humanitarnih dejavnosti v Občini Podčetrtek (Uradni list RS št.: 52/2003) in končnega predloga za izbor programa za sofinanciranje, ki ga je pripravila komisija Odbora za družbene dejavnosti na seji dne 9.5.2019, izdaja Občinska uprava Občine Podčetrtek naslednji


Sklepi o izboru programov za sofinanciranje prireditev in projektov

Na podlagi 7. člena Pravilnika o sofinanciranju prireditev in projektov v Občini Podčetrtek (Uradni list RS št.: 81/2016) in predloga za izbor programa za sofinanciranje, za prispele vloge v mesecu maju, ki ga je pripravila Komisija za vodenje postopka dne 28.5.2019, izdaja Občinska uprava Občine Podčetrtek naslednji


Sklep o izboru programov za sofinanciranje društev s področja turizma

Na podlagi 7. člena Pravilnika o sofinanciranju programov na področju turizma v Občini Podčetrtek (Uradni list RS št.: 52/2003) in končnega predloga za izbor programa za sofinanciranje, ki ga je pripravila Komisija za vodenje postopka za vrednotenje vlog dne 18.4.2019, izdaja Občinska uprava Občine Podčetrtek naslednji