Sklep o določitvi izjem od zaprtja vrtcev

Ta sklep določa izjeme od zaprtja vrtcev zaradi poslabšanja epidemiološkega stanja v državi in organizacijo njihovega delovanja v času veljavnosti Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 152/20).

Do nujnega varstva otrok so upravičeni starši, ki delajo pri delodajalcih, ki opravljajo dela, ki so pomembna za delovanje družbe in države in jim delodajalec v času zaprtja vrtcev ne more omogočiti dela na daljavo.

Nujno varstvo se zagotovi v oddelkih Vrtca Podčetrtek, enota Podčetrtek.

Za uveljavljanje pravic do nujnega varstva morata oba starša oziroma starši samohranilci vrtcu predložiti potrdilo delodajalca o upravičenosti do nujnega varstva otrok ter podpisano izjavo, da je otrok zdrav in da v obdobju zadnjih l0 dni ni bil v stiku z okuženimi osebami.

Sklep začne veljati 26.10. 2020 in velja za čas veljavnosti Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 152/20).

 

Priloga: