Rekonstrukcija ceste Kamence – Jerčin – Nezbiše – Pristava

Operacijo delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

EU Regionalni razvojVsebina javnega razpisa >>>