Razpis volitev v svete krajevnih skupnosti

Na podlagi 110. in 111. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US), in 50. člena Statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 88/22)

RAZPISUJEM redne volitve članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Podčetrtek

I.

Redne volitve v svete krajevnih skupnosti Olimje, Podčetrtek, Polje ob Sotli, Pristava pri Mestinju in Virštanj, se opravijo v nedeljo, 20. novembra 2022.

II.

Za dan razpisa volitev, s katerimi začnejo teči roki za volilna opravila, se šteje 5. september 2022.

III.

Za izvedbo volitev skrbi občinska volilna komisija.

Župan Občine Podčetrtek
Peter Misja

 

Priloga: