Arhiv občinskih proračunov

Proračun občine Podčetrtek za leto 2016

ODLOK O REBALANSU PRORAČUNA dodano 22.4.2016 Na podlagi 4. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/2006, 57/2008 in 36/2011), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011-UPB4) in 17. ter 107. člena Statuta občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 54/2010 in 17/2016), je Občinski svet občine Podčetrtek na 11. […]

Podrobneje »

Proračun občine Podčetrtek za leto 2015

JAVNA OBRAVNAVA OSNUTKA PRORAČUNA je potekala do vključno 8.12.2014 Na 2. redni seji občinskega sveta Občine Podčetrtek, ki je bila 20. novembra 2014, je bil pod 3. točko dnevnega reda sprejet  sklep, da se po opravljeni splošni razpravi daje predlog Odloka o proračunu Občine Podčetrtek v javno razpravo do vključno 08. decembra 2014. Na podlagi  […]

Podrobneje »

Proračun občine Podčetrtek za leto 2014

Na 22. redni seji občinskega sveta Občine Podčetrtek, ki je bila 14. novembra 2013, je bil pod 8. točko dnevnega reda sprejet sklep, da se po opravljeni splošni razpravi daje predlog Odloka o proračunu Občine Podčetrtek v javno razpravo do vključno 02. decembra 2013. Na podlagi 82. člena Poslovnika občinskega sveta občine Podčetrtek (Uradni list […]

Podrobneje »

Proračun občine Podčetrtek za leto 2013

Na 15. redni seji občinskega sveta Občine Podčetrtek, ki je bila 08. novembra 2012, je bil pod 3. točko dnevnega reda sprejet  sklep, da se po opravljeni splošni razpravi daje predlog Odloka o proračunu Občine Podčetrtek v javno razpravo do vključno 27. novembra 2012. Javna obravnava proračuna za leto 2013 – dopis   PRORAČUN ZA […]

Podrobneje »

Proračun občine Podčetrtek za leto 2012

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 in 110/02) in 17. člena statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 66/2006 in 92/2006 in 5/2007) je Občinski svet Občine Podčetrtek na 9. redni seji dne […]

Podrobneje »
Stran 2 od 3123