Arhiv občinskih proračunov

Proračun občine Podčetrtek za leto 2019

ODLOK O REBALANSU ŠT. 1 PRORAČUNA dodano 26.9.2019 Na podlagi 4.  člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/2006, 57/2008, 36/2011, 14/2015-ZUUJFO IN 71/2017), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011-UPB4 in 14/2013) in 17. ter  107. člena Statuta občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 54/2010, 17/2016 in 32/2018), […]

Podrobneje »

Proračun občine Podčetrtek za leto 2018

ODLOK O REBALANSU ŠT. 2 PRORAČUNA dodano 13.11.2018 Na podlagi 4. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/2006, 57/2008 in 36/2011), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011-UPB4) in 17. ter 107. člena Statuta občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 54/2010 in 17/2016), je Občinski svet občine Podčetrtek na 25. redni seji […]

Podrobneje »

Proračun občine Podčetrtek za leto 2017

2. Rebalans proračuna občine Podčetrtek za leto 2017 dodano 11.9.2017 Na podlagi 4. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/2006, 57/2008 in 36/2011), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011-UPB4) in 17. ter 107. člena Statuta občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 54/2010 in 17/2016), je Občinski svet […]

Podrobneje »

Proračun občine Podčetrtek za leto 2016

ODLOK O REBALANSU PRORAČUNA dodano 22.4.2016 Na podlagi 4. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/2006, 57/2008 in 36/2011), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011-UPB4) in 17. ter 107. člena Statuta občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 54/2010 in 17/2016), je Občinski svet občine Podčetrtek na 11. […]

Podrobneje »

Proračun občine Podčetrtek za leto 2015

JAVNA OBRAVNAVA OSNUTKA PRORAČUNA je potekala do vključno 8.12.2014 Na 2. redni seji občinskega sveta Občine Podčetrtek, ki je bila 20. novembra 2014, je bil pod 3. točko dnevnega reda sprejet  sklep, da se po opravljeni splošni razpravi daje predlog Odloka o proračunu Občine Podčetrtek v javno razpravo do vključno 08. decembra 2014. Na podlagi  […]

Podrobneje »
Stran 1 od 3123