EU projekti 2007-2013

Revitalizacija trškega jedra Podčetrtek

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), EU-podezelje-razpisprograma razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007 – 2013, Ukrep 323: Ohranjanje in izboljševanje dediščine podeželja. Vsebina javnega razpisa >>>

Podrobneje »

Obnova stare šole v Podčetrtku

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), EU-podezelje-razpisprograma razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007 – 2013, Ukrep 323: Ohranjanje in izboljševanje dediščine podeželja. Vsebina razpisa >>>  

Podrobneje »

Izgradnja kanalizacije in čistilne naprave Imeno

Operacijo delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete “Razvoj regij”, prednostne usmeritve Razvoj obmejnih območij s Hrvaško. Vsebina javnega rapisa >>>

Podrobneje »
Stran 3 od 512345