EU projekti 2007-2013

Energetska sanacija objekta OŠ Podčetrtek

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Trajnostna raba energije«, prednostne usmeritve »Energetska sanacija javnih stavb«. S sredstvi evropske kohezijske politike bo sofinanciranih 100% javno upravičenih izdatkov operacije, od tega predstavljajo namenska sredstva Kohezijskega sklada […]

Podrobneje »
Stran 1 od 512345