Poziv občanom, ki so utrpeli škodo na stavbah zaradi posledic potresa 29. decembra 2020

Na podlagi sklepa Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje Občina Podčetrtek poziva občane, ki so v potresu, dne 29. decembra 2020, utrpeli škodo na stavbah, da do petka, dne 29. 01. 2021, le to prijavijo Občini Podčetrtek.

V kolikor je na vaši nepremičnini, nastala škoda izključno zaradi tega potresa, le to prijavite na obrazcu 4, katerega pošljete (skupaj s slikami poškodb) na naslov Občina Podčetrtek, Trška cesta 59, 3254 PODČETRTEK, ali ga oddate v nabiralnik pred občinsko stavbo.

Izpolnjenemu in podpisanemu obrazcu je potrebno obvezno priložiti fotografije nastalih poškodb, ki jih lahko posredujete tudi po elektronski pošti na naslov polona.novak@podcetrtek.si.

Po predhodnem dogovoru, na tel. 03 8182784, mob. št. 041 619 910 (Polona NOVAK), lahko obrazce oddate tudi na občini osebno.

Škodo na kulturni dediščini bo ocenjeval Zavod za varstvo kulturne dediščine.

 

Pomembno:

Po oddanih prijavah bo občinska komisija z ogledom na terenu ocenila prijavljeno škodo po metodologiji za ocenjevanje škode. Komisija bo izključno ocenjevala škodo nastalo zaradi potresa 29. 12. 2020 in ne poškodb iz preteklih let. Ocenjevala se bo poškodovanost objektov in ne sanacija poškodovanih objektov, pri oceni škode pa se bo upoštevala tudi življenjska doba objekta.

 

Prilogi:

  • Obrazec 4 (delna ocena škode na stavbi)
  • Šifrant_B (izhodiščne povprečne cene za ocenjevanje delnih škod na stavbah)