Preventivni protipožarni ukrepi pred dopustom

Skupni organ za civilno zaščito in požarno varnost podaja naslednja priporočila: