Preklic velike požarne ogroženosti naravnega okolja

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je 4. maja 2020, razglasila prenehanje velike požarne ogroženosti naravnega okolja, ki je bila za območje celotne države razglašena 20. marca 2020.
Danes preneha veljati tudi odredba o prepovedi kurjenja v naravnem okolju na območju občine Podčetrtek, ki jo je občinski štab Civilne zaščite izdal 18. marca 2020.
Inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter policija bosta zato prenehala izvajati poostren nadzor.