Predlaganje članov volilnih odborov za izvedbo volitev predsednika republike

Državna volilna komisija je občine pozvala k predlaganju članov volilnih odborov za izvedbo volitev predsednika republike, ki bodo v nedeljo, 23. oktobra 2022.

Pri imenovanju članov volilnih odborov se najprej upoštevajo predlogi političnih strank, s katerih list kandidatov so bili na zadnjih volitvah v državni zbor izvoljeni kandidati, in sicer po vrstnem redu glede na število izvoljenih kandidatov, nato pa predlogi drugih političnih strank ter lokalnih skupnosti in njihovih delov.

Predsednik in člani volilnega odbora ter njihovi namestniki se imenujejo izmed državljanov, ki imajo stalno prebivališče na območju volilnega okraja.

Na podlagi navedenega pozivamo krajevne skupnosti, društva in občane, da nam pošljete predloge kandidatov, vključno s soglasji le-teh (z navedbo predlagatelja: Občina Podčetrtek), mi pa jih bomo posredovali Okrajni volilni komisiji Šmarje pri Jelšah.

Rok za oddajo predlogov se izteče 6. septembra 2022.

Prilogi: