Predčasno glasovanje – volitve poslank in poslancev v Državni zbor Republike Slovenije

Predčasno glasovanje – volitve poslank in poslancev v Državni zbor Republike Slovenije
19., 20. in 21. 4. 2022 (od 7.00 do 19.00 ure)

Kulturni dom Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 20, 3240 Šmarje pri Jelšah

Vse informacije o volitvah lahko volivke in volivci dobijo na spletni strani Državne volilne komisije ali brezplačni tel. številki državne volilne komisije 080 28 18.

Informacije o izvedbi volitev v 7. volilni enoti pa dobijo na tel. številki 7. volilne enote 02 2208 453, dosegljivi pa so tudi na elektronskem naslovu vkve.7000Maribor@dvk-rs.si.

Priloga: