Poziv občanom, ki so 2. junija 2022 utrpeli škodo na stvareh zaradi posledic poplav z neurjem in točo

Občina Podčetrtek poziva občane, ki so 02.06.2022 v neurju s točo in poplavami utrpeli škodo na stvareh, stavbah, infrastrukturi in vodotokih, da le to prijavijo od 20.06.2022 do 29.06.2022 na predpisanih obrazcih, in sicer:

  • Obrazec 1 – Ocena škode na kmetijskem zemljišču (poškodovano zemljišče zaradi plazenja, od mulja in kamenja, ipd. – škoda na kmetijskih pridelkih se ne ocenjuje!)
  • Obrazec 3 – Ocena škode na stavbah – uničen objekt
  • Obrazec 4 – Ocena delne škode na stavbah
  • Obrazec 5 – Ocena škode na gradbenih inženirskih objektih (transportna infrastruktura, industrijski cevovodi, vodni objekti in drugo)

Izpolnjene obrazce s priloženimi fotografijami nastalih poškodb pošljite na naslov Občina Podčetrtek, Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek ali jih oddajte osebno vsak dan v času uradnih ur na sedežu Občine Podčetrtek.

Po oddanih prijavah bo občinska komisija z ogledom na terenu ocenila prijavljeno škodo po metodologiji za ocenjevanje škode po metodologiji za ocenjevanje škode po neurju.

Kontaktna oseba za morebitne dodatne informacije je Nives Šelekar, Višja svetovalka za okolje in prostor, ki je dosegljiva na telefonski številki 03/818 27 84 ali na mailu nives.selekar@podcetrtek.si.

 

Priloge: