Poročilo o izidu volitev 2018

Občinska volilna komisija Podčetrtek je na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št.  94/2007-UPB,  45/2008, 83/2012, 68/2017) in zapisnika o delu občinske volilne komisije Podčetrtek pri ugotavljanju izida glasovanja   na  volitvah župana, članov občinskega sveta in članov svetov krajevnih skupnosti  v občini Podčetrtek, ki so bile 18. 11. 2018,  sestavila Poročilo o izidu volitev.

V občini Podčetrtek je od skupnega števila volivcev 2939  glasovalo 1374 volivcev, kar znaša  46,75 % vseh volilnih upravičencev.

 

1. POROČILO O IZIDU VOLITEV ŽUPANA OBČINE PODČETRTEK
Pri glasovanju za župana je bilo oddanih 1374 glasovnic, od tega je bilo 99 neveljavnih in 1275 veljavnih glasovnic.
Kandidat PETER MISJA je dobil 1275 glasov, kar znaša 100 % veljavnih glasov.

2. POROČILO O IZIDU VOLITEV V OBČINSKI SVET
Pri glasovanju za občinski svet je bilo oddanih 1374 glasovnic, od tega je bilo 32 neveljavnih in 1342 veljavnih glasovnic.

Izvoljeni so naslednji kandidati:

 1. Srečko Gobec, Cmereška Gorca 2, 3253 Pristava pri Mestinju
 2. Klavdija Kovačič, Vonarje 25 A, 3253 Pristava pri Mestinju
 3. Boštjan Hostnik, Polje ob Sotli 22, 3255 Buče
 4. Nada Kodrin, Verače 43, 3254 Podčetrtek
 5. mag. Darija Štraus Trunk, Imeno 73, 3254 Podčetrtek
 6. Vladimir Hrovatič, Trška cesta 80, 3254 Podčetrtek
 7. David Počivavšek, Imeno 1 b, 3254 Podčetrtek
 8. Janez Ilek, Verače 3, 3254 Podčetrtek
 9. mag. Marko Jurak, Sela 3, 3254 Podčetrtek
 10. Aleš Drozg, Pristava pri Mestinju 40 b, 3253 Pristava pri Mestinju
 11. Jožefa Užmah, Pristava pri Mestinju 17, 3253 Pristava pri Mestinju
 12. Gojko Lončarič, Pristava pri Mestinju  23, 3253 Pristava pri Mestinju

3. POROČILO O IZIDU VOLITEV V SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI PODČETRTEK
V krajevni skupnosti Podčetrtek je od skupnega števila volivcev 924, glasovalo 432 volivcev, kar znaša 46,75 % vseh volilnih upravičencev. Pri glasovanju za člane sveta krajevne skupnosti je bilo oddanih 432 glasovnic, od tega je bilo 25 neveljavnih in 407 veljavnih glasovnic.

Izvoljeni so naslednji kandidati:

 1. Urban Rudi Videtič, Trška cesta 45 a, 3254 Podčetrtek
 2. Lidija Renier, Trška cesta 35, 3254 Podčetrtek
 3. Matija Rijavec, Trška cesta 35, 3254 Podčetrtek
 4. Aleksandra Jelača, Slake 5, 3254 Podčetrtek
 5. mag. Igor Hedrih, Imeno 81, 3254 Podčetrtek
 6. Mojca Drofenik, Imeno 70 A, 3254 Podčetrtek
 7. Matjaž Prebil, Imenska Gorca 11 B, 3254 Podčetrtek
 8. Benjamin Alegro, Golobinjek ob Sotli 10, 3254 Podčetrtek

4. POROČILO O IZIDU VOLITEV V SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI POLJE OB SOTLI
V krajevni skupnosti Polje ob Sotli je od skupnega števila volivcev 382, glasovalo 182 volivcev, kar znaša 47,64  % vseh volilnih upravičencev. Pri glasovanju za člane sveta krajevne skupnosti je bilo oddanih 182 glasovnic, od tega so bile 4 neveljave in 178 veljavnih glasovnic.

Izvoljeni so naslednji kandidati:

 1. Davorin Hostnik, Polje ob Sotli 11, 3255 Buče
 2. Miran Filipančič, Sedlarjevo 13, 3255 Buče
 3. Ivica Milat, Sedlarjevo 11, 3255 Buče
 4. Bernard Visočnik, Prelasko 5, 3255 Buče
 5. Franc Novak, Brezovec pri Polju 11, 3255 Buče
 6. Stanislava Fistrič, Brezovec pri Polju 13 B, 3255 Buče
 7. Silva Babič, Lastnič 30 A, 3255 Buče
 8. Alojz Kotnik, Lastnič 28, 3255 Buče
 9. Nataša Povalej, Lastnič 44, 3255 Buče

5. POROČILO O IZIDU VOLITEV V SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI PRISTAVA PRI MESTINJU
V krajevni skupnosti Pristava pri Mestinju je od skupnega števila volivcev 895, glasovalo 421 volivcev, kar znaša  47,04  % vseh volilnih upravičencev. Pri glasovanju za člane sveta krajevne skupnosti je bilo oddanih 421 glasovnic, od tega je bilo 12 neveljavnih in 409 veljavnih glasovnic.

Izvoljeni so naslednji kandidati:

 1. Slavko – Alojz  Vehovar, Pristava pri Mestinju 15, 3253 Pristava pri Mestinju
 2. Franc Čokl, Jerčin 17, 3253 Pristava pri Mestinju
 3. Anton Počivavšek, Sodna vas 39, 3253 Pristava pri Mestinju
 4. Srečko Gobec, Cmereška Gorca 2, 3253 Pristava pri Mestinju
 5. Milan Guzej, Roginska Gorca 43, 3253 Pristava pri Mestinju
 6. Darko Guzej, Sv. Ema 8 D, 3253 Pristava pri Mestinju
 7. Stanko Stres, Nezbiše 36, 3253 Pristava pri Mestinju
 8. Damjan Cverlin, Vidovica 16, 3253 Pristava pri Mestinju
 9. Boštjan Špoljar, Vonarje 22 A, 3253 Pristava pri Mestinju

6. POROČILO O IZIDU VOLITEV V SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI VIRŠTANJ
V krajevni skupnosti Virštanj je od skupnega števila volivcev 513, glasovalo  223 volivcev, kar znaša  43,47  % vseh volilnih upravičencev. Pri glasovanju za člane sveta krajevne skupnosti je bilo oddanih 223 glasovnic, od tega je bilo 5 neveljavnih in 218 veljavnih glasovnic.

Izvoljeni so naslednji kandidati:

 1. Franci Grobelšek, Virštanj 33, 3254 Podčetrtek
 2. Jani Toplišek, Virštanj 57, 3254 Podčetrtek
 3. Andrejka Štraus Kramer, Virštanj 3, 3254 Podčetrtek
 4. Nada Kodrin, Verače 43, 3254 Podčetrtek
 5. Peter Bevc, Verače 22, 3254 Podčetrtek
 6. Albin Leskovšek, Sela 1, 3254 Podčetrtek
 7. Vida Ceraj, Sela 10 A, 3254 Podčetrtek
 8. Franc Jug, Gostinca 19, 3261 Lesično
 9. Drago Brilej, Pristava pri Lesičnem 9 A, 3261 Lesično

7. POROČILO O IZIDU VOLITEV V SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI OLIMJE
V krajevni skupnosti Olimje je od skupnega števila volivcev  225, glasovalo  110 volivcev, kar znaša 48,89  % vseh volilnih upravičencev. Pri glasovanju za člane sveta krajevne skupnosti je bilo oddanih 110 glasovnic, od tega je bilo 4 neveljavnih in 106 veljavnih glasovnic.

Izvoljeni so naslednji kandidati:

 1. Matija Jagrič, Olimje 68, 3254 Podčetrtek
 2. Stanislava Jakopina Milčevski, Olimje 75, 3254 Podčetrtek
 3. Marko Žolger, Olimje 93, 3254 Podčetrtek
 4. Špela Mrkša, Olimje 58, 3254 Podčetrtek
 5. Izidor Košak, Rudnica 9, 3254 Podčetrtek

Priloga: