Poročilo o izidu lokalnih volitev 2010
Občinska volilna komisija Podčetrtek je na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št.94/2007-UPB in 45/2008) in zapisnika o delu občinske volilne komisije Podčetrtek pri ugotavljanju izida glasovanja na volitvah župana, članov občinskega sveta in članov svetov krajevnih skupnosti v občini Podčetrtek, ki so bile 10. 10. 2010, sestavila
  1.  POROČILO O IZIDU VOLITEV ŽUPANA OBČINE PODČETRTEK
  2. POROČILO O IZIDU VOLITEV V OBČINSKI SVET
  3. POROČILO O IZIDU VOLITEV V SVETE KRAJEVNIH SKUPNOSTI