Popolna zapora regionalne ceste Prelasko – Buče – Kozje od 22. do 25.11.2021

Na osnovi zakona o cestah (Ur.list RS št. 109/2010) vas obveščamo, da bo zaradi asfaltiranja, popolna zapora na regionalni cesti R III št. 684, odsek 7460 Prelasko – Buče – Kozje, od km 0.230 do km 1.015.

Popolna zapora bo trajala od 22.11.2021 do 25.11.2021.

Obvoz v času popolne zapore bo potekal na relaciji Buče – Kozje – Pilštanj – Golobinjek – Prelasko in obratno, ter bo označen skladno z elaboratom začasne prometne ureditve.

V času asfaltiranja prehod skozi gradbišče ne bo mogoč.

 

Priloga: