Polletna realizacija proračuna

Polletna realizacija proračuna prikazuje realizacijo občinskega proračuna v prvi polovici leta na prihodkovni in odhodkovni strani, katera se upošteva na osnovi prilivov in odlivov na zakladniški račun proračuna občine.
Občina je v prvem polletju poslovala tekoče in brez motenj.

Priloge: