Pogoji za plakatna mesta – referendumska kampanja

Občina Podčetrtek objavlja POGOJE ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO UPORABE PLAKATNIH MEST ZA NAMEN VOLILNE KAMPANJE ZA ZAKONODAJNE REFERENDUME

  • o noveli Zakona o dolgotrajni oskrbi (ZDOsk-A),
  • o noveli Zakona o spremembah Zakona o Vladi Republike Slovenije (ZVRS-J) in
  • o noveli Zakona o Radioteleviziji Slovenija (ZRTVS-1B)

V skladu s prvim odstavkom 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji je lepljenje in nameščanje plakatov z oglaševalskimi vsebinami za volilno kampanjomožno na osmih plakatnih mestih, ki so v ta namen določena na območju Občine Podčetrtek, v 2. členu Odloka o pogojih za plakatiranje v času volilne kampanje, in sicer na naslednjih oglasnih deskah:

– v Podčetrtku (pri Zdravstvenem domu, v poslovni coni in v krožišču za Olimje)
– pri gasilsko-kulturnem domu v Pristavi pri Mestinju
– pri Sv. Emi (stara šola)
– v Olimju (pred samostanom)
– v Imenem (pri trgovini Turk)
– v Virštanju (pri Banovini)
– v Polju ob Sotli (pri gasilskem domu)
– v Sedlarjevem (pri mlekarni).

Vsak organizator referendumske kampanje lahko namesti po en plakat na vsakega od zgoraj navedenih plakatnih mest.Plakate namešča vsak organizator sam.

Pri nameščanju plakatov je potrebno spoštovati določila zakona o volilni in referendumski kampanji.

Plakatiranje zunaj zgoraj navedenih plakatnih mest je organizatorjem referendumske kampanje dovoljeno le s soglasjem lastnika oziroma upravljavca stavb in drugih objektov in zemljišč, za kar se neposredno uporabljajo določila zakona o volilni in referendumski kampanji.

Organizatorji referendumske kampanje morajo najkasneje v 15 dneh po dnevu glasovanja odstraniti vse svoje plakate s plakatnih mest.

 

Priloga: