Aktualne novice

Javno naročilo: Rekonstrukcija občinskih cest v Občini Podčetrtek v letu 2020

Občina Podčetrtek je v skladu s 47. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015, 14/2018; v nadaljevanju ZJN-3), na Portalu javnih naročil dne 05. 03. 2020, pod številko JN001428/2020-W01, objavila obvestilo o javnem naročilu po postopku oddaje naročila male vrednosti.   Predmet javnega naročila: REKONSTRUKCIJA OBČINSKIH CEST V OBČINI PODČETRTEK V LETU 2020 […]

Podrobneje »

Koronavirus COVID-19

koronavirus

V trenutnih razmerah zaradi koronavirusa ni treba zapirati šol in odpovedovati javnih prireditev. Ob tem je treba upoštevati naslednja priporočila: Redno umivanje rok z milom ali uporaba razkužil, če prvo ni na voljo. Kihanje ali kašljanje v zgornji del rokava oz. papirnati robček, ki ga po uporabi odvrzite v koš. Izogibanje dotikanja oči, nosu in ust. Redno zračenje […]

Podrobneje »

Javni razpis za sofinanciranje socialnih in humanitarnih dejavnosti v letu 2020

Na podlagi 53. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 109/08 in 49/09), 4. člena Pravilnika o sofinanciranju socialnih in humanitarnih dejavnosti v Občini Podčetrtek (Uradni list RS, št. 52/2003), Občina Podčetrtek objavlja javni razpis  za sofinanciranje socialnih in humanitarnih dejavnosti  v letu 2020.   Rok za predložitev prijav […]

Podrobneje »

Odlok o OPPN za TRC Vonarsko jezero

Ta odlok določa opis prostorske ureditve, območje podrobnega načrta, umestitev načrtovane ureditve v prostor, pogoje priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro, merila in pogoje za parcelacijo, rešitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne dediščine, rešitve in ukrepe za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanje narave, rešitve in ukrepe za obrambo ter […]

Podrobneje »

Spodbude za zagon podjetij v problemskih območjih v letih 2020 – 2021

spsklad

Namen javnega razpisa je spodbuditi zagon novoustanovljenih podjetij na problemskih območjih. S podporo se izboljša poslovanje in izvedba razvojnih potencialov z namenom zniževanja stopnje umrljivosti v začetnem obdobju poslovanja ter izboljša lastna konkurenčnost na domačih oz. tujih trgih. Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja registrirana od 1.1.2019 do 16.3.2020 in […]

Podrobneje »
Stran 80 od 193« Prva...102030...7879808182...90100110...Zadnja »