Aktualne novice

Vabilo

vabilo

Vabimo na prireditev ob zaključku projekta Emina tematska pot.

Podrobneje »

Nov vir vode v Občini Podčetrtek

vodni vir Olimje

Občina Podčetrtek je v Olimju odprla nov vodni vir. Ta pomeni velik korak k samooskrbi s pitno vodo za občino in krajane. Suša, ki je po Kozjanskem pustošila leta 2017 in preteklih letih, je Občino Podčetrtek prisilila k iskanju novih vodnih virov. Tega so odkrili v Olimju, ki je sicer občino že oskrbovalo z vodo, sedaj pa […]

Podrobneje »

Obvestilo o javni razgrnitvi modelov vrednotenja nepremičnin

Občina Podčetrtek obvešča zainteresirano javnost, da bo od 1. 10. 2019 do vključno 30. 10. 2019 na sedežu Občine Podčetrtek potekala javna razgrnitev predloga modelov vrednotenja nepremičnin, ki ga je pripravila Geodetska uprava Republike Slovenije. Predlog modelov vrednotenja bo s 1. 10. 2019 dostopen tudi na Portalu množičnega vrednotenja nepremičnin (Portal MVN) na naslovu www.mvn.e-prostor.gov.si, […]

Podrobneje »

Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta

Na podlagi 56., 58. in 82. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, st. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 65/08 in 40/12 – ZUIF; v nadaljevanju: ZJU) in Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi Občine Podčetrtek, št. 100-0002/2009, z dne 22. 04. 2009, s spremembami […]

Podrobneje »

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Na podlagi 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) Občina Podčetrtek objavlja NAMERO o sklenitvi neposredne pogodbe Občina Podčetrtek namerava, v skladu z Zakonom o stvamem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), skleniti neposredno pogodbo za prodajo nepremičnin, in […]

Podrobneje »
Stran 68 od 173« Prva...102030...6667686970...8090100...Zadnja »