Aktualne novice

Odlok o OPPN za TRC Vonarsko jezero

Ta odlok določa opis prostorske ureditve, območje podrobnega načrta, umestitev načrtovane ureditve v prostor, pogoje priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro, merila in pogoje za parcelacijo, rešitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne dediščine, rešitve in ukrepe za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanje narave, rešitve in ukrepe za obrambo ter […]

Podrobneje »

Spodbude za zagon podjetij v problemskih območjih v letih 2020 – 2021

spsklad

Namen javnega razpisa je spodbuditi zagon novoustanovljenih podjetij na problemskih območjih. S podporo se izboljša poslovanje in izvedba razvojnih potencialov z namenom zniževanja stopnje umrljivosti v začetnem obdobju poslovanja ter izboljša lastna konkurenčnost na domačih oz. tujih trgih. Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja registrirana od 1.1.2019 do 16.3.2020 in […]

Podrobneje »

Vabilo na predstavitev 3. javnega poziva za izbor operacij iz naslova EKSRP

3jp-eksrp

Vabimo vas na predstavitev 3. javnega poziva za izbor operacij iz naslova podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« za izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS Obsotelje in Kozjansko v programskem obdobju 2014-2020 sofinancirane iz sklada EKSRP.   Predstavitve bodo:   Ponedeljek,17. 2. 2020 10:00 – KOZJE: sejna soba […]

Podrobneje »

Vabilo na svečanost ob 76 letnici prihoda XIV. divizije na Štajersko

sedlarjevo

Vabimo vas na svečanost ob 76 letnici  prihoda  XIV. divizije na  Štajersko (1944 – 2020) in 75 letnici prihoda brigade, formirane SZ, v Slovenijo, 9. maja 1945.   Prireditev bo v petek,  7. februarja  2020, ob 10. uri, v  Sedlarjevem.   Na proslavi bodo prisotni tudi udeleženci Društva za ohranjanje spomina na pohod XIV. divizije na […]

Podrobneje »

Kontrola hitrosti z radarjem

radar-ob-cesti

Med 7. in 14.2.2020 bo Medobčinski inšpektorat in redarstvo na območju občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje izvajal nadzor hitrosti z radarjem. Kontrola hitrost je eden od prometno-varnostnih ukrepov, ki bi naj skupaj z ustreznimi infrastrukturnimi ukrepi in vsemi ostalimi aktivnostmi, prispeval k večji prometni varnosti.    

Podrobneje »
Stran 61 od 173« Prva...102030...5960616263...708090...Zadnja »