Aktualne novice

1. izredna seja (6.3.2023)

Na podlagi 27. člena Statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 88/22) in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 88/22), sklicujem 1. IZREDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE PODČETRTEK Seja bo v ponedeljek, 06. marca 2023, ob 16.00 uri, v sejni sobi Občine Podčetrtek Predlog dnevnega reda: Predlog Odloka o rebalansu […]

Podrobneje »

Znana sta naj delavka ter naj lastnik podjetja destinacije Podčetrtek

V Termah Olimia se je v organizaciji Turizma Podčetrtek, Bistrica ob Sotli, Kozje GIZ odvilo srečanje turističnih ponudnikov destinacije. Na dogodku sta bili med drugim podeljeni dve priznanji, prav tako pa so podpisali listino o trajnostni zavezi destinacije. Na prireditvi so podelili dve priznanji. Priznanje za Naj delavko leta 2022 je dobila Urška Jakopina Plevnik […]

Podrobneje »

Javno zbiranje ponudb za prodajo lesa na panju

Občina Podčetrtek objavlja javno zbiranje ponudb za prodajo lesa na panju. Predmet prodaje je les na zemljiščuparc. št. 956, 957/1, 958, 965, 964, 963, 962,vse k.o. Sopote, ki v naravi predstavlja gozdno zemljišče, v vrsti in obsegu, kot je odkazan z Odločbo Zavoda za gozdove Slovenije o odobritvi poseka izbranih dreves, Krajevna enota Rogaška Slatina, […]

Podrobneje »

Namera o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe 478-0001/2023

V skladu z 52. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018 – ZSPDSLS-1) in 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) Občina Podčetrtek objavlja NEMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE MENJALNE POGODBE Občina Podčetrtek namerava v skladu z Zakonom stvarnem premoženju […]

Podrobneje »
Stran 5 od 193« Prva...34567...102030...Zadnja »