Aktualne novice

Nov urnik testiranja s hitrimi testi na covid-19

Zdravstvena postaja Šmarje pri Jelšah: ponedeljek, sreda, četrtek, petek: 12.00 – 14.00 torek: 15.00 – 17.00 Zdravstvena postaja Rogaška Slatina: ponedeljek: 12.00 – 14.00 torek, sreda in petek: 07.30 – 10.00 četrtek: 15.00 – 17.00 Ob sobotah se testiranja izvajajo na lokaciji Zdravstvene postaje Šmarje pri Jelšah od 07.30 – 09.30. Ob nedeljah se testiranje […]

Podrobneje »

Poziv lastnikom priobalnih zemljišč ob vodotokih 2. reda

Obveščamo vse lastnike priobalnih zemljišč ob vodotokih 2. reda, kamor spadajo vsi vodotoki na območju Sektorja območja Savinje, razen Savinje, Pake in Sotle, da so po določilih 100. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02 in spremembe), dolžni sami zagotavljati odstranjevanje odvečne zarasti na bregovih, odstranjevanje plavja (odpadlega listja in drugih plavajočih predmetov), odpadkov in […]

Podrobneje »

Usposabljanje ABC podjetništva 2021

SPOT svetovanje Savinjska organizira usposabljanje ABC podjetništva 2021, ki  je namenjeno vsem podjetnicam in podjetnikom začetnikom ter potencialnim podjetnikom in podjetnicam, saj je namen opolnomočiti vse podjetnike začetnike s strokovnimi vsebinami na začetku podjetniške poti, s posebnim poudarkom na podjetnicah začetnicah. V okviru javnega natečaja: »Natečaj za podelitev finančnih spodbud za najboljši poslovni model in njegovo predstavitev podjetnic […]

Podrobneje »

Poziv za oddajo podatkov, ki vplivajo na odmero NUSZ za tekoče leto

Občina Podčetrtek poziva vse zavezance za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (v nadaljevanju NUSZ), ki imajo nepremičnine na območju Občine Podčetrtek, da so dolžni prijaviti: Na novo pridobljene ali na novo zgrajene nepremičnine, od katerih se plačuje NUSZ. Vse spremembe, ki vplivajo na odmero NUSZ za tekoče leto (to so spremembe lastništva – pridobitev […]

Podrobneje »

Odlok o proračunu Občine Podčetrtek za leto 2021

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18  – ZSPDSLS-1 in 30/18), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 17. člena […]

Podrobneje »
Stran 30 od 173« Prva...1020...2829303132...405060...Zadnja »