Aktualne novice

Javno zbiranje ponudb za prodajo lesa na panju

Občina Podčetrtek objavlja javno zbiranje ponudb za prodajo lesa na panju. Predmet prodaje je les na zemljiščuparc. št. 956, 957/1, 958, 965, 964, 963, 962,vse k.o. Sopote, ki v naravi predstavlja gozdno zemljišče, v vrsti in obsegu, kot je odkazan z Odločbo Zavoda za gozdove Slovenije o odobritvi poseka izbranih dreves, Krajevna enota Rogaška Slatina, […]

Podrobneje »

Namera o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe 478-0001/2023

V skladu z 52. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018 – ZSPDSLS-1) in 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) Občina Podčetrtek objavlja NEMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE MENJALNE POGODBE Občina Podčetrtek namerava v skladu z Zakonom stvarnem premoženju […]

Podrobneje »

Razpis za direktorja Javnega podjetja OKP Rogaška Slatina

OKP

Na podlagi 26.in 42.člena Družbene pogodbe o ustanovitvi OKP javnega podjetja za komunalne storitve Rogaška Slatina d.o.o., skupščina podjetja, na podlagi sklepa z dne 26.01.2023, objavlja javni razpis za DIREKTORJA (m/ž) Javnega podjetja OKP ROGAŠKA SLATINA, d.o.o. Prijave s potrebnimi dokazili, razvojnim program dejavnosti družbeza štiriletno mandatno obdobje in življenjepisom naj kandidati posredujejo na naslov: OKP […]

Podrobneje »

Javno naročilo: Doživetja grajskega razgleda – grad Podčetrtek

Občina Podčetrtek je na Portalu javnih naročil dne 02. 02. 2023 objavila obvestilo o javnem naročilu po postopku oddaje naročila male vrednosti. Predmet javnega naročila: DOŽIVETJA GRAJSKEGA RAZGLEDA – GRAD PODČETRTEK Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN najkasneje do 27. 02. 2023 do 12.00 ure. Za oddano ponudbo se šteje […]

Podrobneje »
Stran 3 od 19012345...102030...Zadnja »