Aktualne novice

Energetska sanacija OŠ Podčetrtek

SPREMENJENI POPISI S SKICAMI IN TEHNIČNIM POROČILOM, oddano 18. 11. 2013 RAZPISNA DOKUMENTACIJA: Razpisna dokumentacija je bila spremenjena 08. 11. 2013 (umaknjen obrazec št. 22: Izjava banke o izdaji bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku) razpisna dokumentacija dodano 22.11.2013 nov – popravljen obrazec št. 12 POPIS DEL popisi del TEHNIČNA POROČILA in SKICE […]

Podrobneje »

Gradnja čistilne naprave, eko otoka s parkiriščem in vodovodom v Pristavi pri Mestinju

RAZPISNA DOKUMENTACIJA razpisna dokumentacija dodano 6.3.2013 NOV popravljen obr-12 dodano 8.3.2013 Na podlagi objavljenega popravka obvestila o naročilu št. JN 2685/2013 se spremenijo Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe 11. člen, poglavje D.3. REFERENCE točka 14, ki se glasi: – da je ponudnik v zadnjih petih letih uspešno izvedel dva primerljiva objekta s tem razpisom, vsak […]

Podrobneje »

Javna dražba za prodajo nepremičnine v lasti Občine Podčetrtek

OBČINA PODČETRTEK, Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek, objavlja na podlagi 32. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011) v povezavi z 21. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 86/2010), Odloka o proračunu Občine Podčetrtek za leto 2011 (Ur. l. […]

Podrobneje »
Stran 181 od 184« Prva...102030...179180181182183...Zadnja »