Oskrba s pitno vodo v porečju Sotle – hidravlična izboljšava in dogradnja vodovodnega sistema v občinah Kozje, Podčetrtek, Rogaška slatina, Rogatec in Šmarje pri Jelšah

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. razpisi_logo_original